Isoäidinneliö, mormorsruta
Valmiin neliön koko noin 15 x 15 cm
Lanka Novita 7 Veljestä 
Virkkuukoukku Novita nro 4 tai 4½ tai käsialan mukaan.
MORMORSRUTA 
Rutans storlek 15 x 15 cm
Garn Novita 7 Bröder
Virknål Novita nr 4½ eller enligt handlag.

Katso isoäidinneliön kuvalliset ohjeet.
Katso ohjeessa mainittujen lyhenteiden selitykset.
Katso virkkauksen perussilmukat.

Neliön perusohje (ks. piirros)
Virkkaa aloitusketjuksi 6 ketjusilmukkaa (kjs) ja sulje renkaaksi 1 piilosilmukalla (ps) ensimmäiseen kjs:aan.

1. krs:
tee 3 kjs (= kerroksen 1. pylväs), tee renkaaseen 2 pylvästä (p), *3 kjs, 3 p *, toista *-* vielä 2 kertaa ja tee 3 kjs. Sulje krs 1 ps:lla 3:teen kjs:aan kerroksen alusta ja vaihda samalla väri. Kerrokselle tuli 4 pylväsryhmää.

2. krs:
tee 4 kjs, tee 3 s:n ketjuun kulmaan *3 p + 3 kjs + 3 p, tee väliin 1 kjs*, toista *-* vielä 2 kertaa ja tee viimeiseen ketjuun 3 p + 3 kjs + 2 p. Sulje krs 1 ps:lla kuten 1. kerroksella ja vaihda samalla väri.

3. krs:
tee 3 kjs, 2 p sivun keskireikään, 1 kjs, tee 3 s:n ketjuun kulmaan * 3 p + 3 kjs + 3 p, 1 kjs, keskireikään 3 p ja 1 kjs* toista *-* 2 kertaa. Tee kulmaan vielä 3 p + 3 kjs + 3 p, 1 kjs ja sulje krs 1 ps:lla ja vaihda samalla väri. Jatka virkkaamalla piirroksen krs:t 4-6.

Vinkki
Virkkaa lankojen vaihtumiskohdassa langanpäät pylväiden sisään, niin sinun ei tarvitse päätellä niin paljon langanpäitä.


MORMORSRUTA

Rutans basmönster: Se även diagrammet.

Virka 6 lm (= luftmaskor) och slut till en ring med 1 sm (= smygmaska) i 1:a lm.

Varv 1: 3 lm (= 1:a stolpen på v), virka i ringen 2 st (= stolpar), 3 x *3 lm, 3 st*, 3 lm, slut v med 1 sm i den 3:e lm i början av v = 4 st-grupper.

Varv 2: 4 lm, virka i varje lmb (= luftmaskbåge) 3 st + 3 lm + 3 st (= hörn), 1 lm, och i den sista lmb 3 st + 3 lm + 2 st. Slut v med 1 sm i 3:e lm i början av v och byt samtidigt färg..

Varv 3: 3 lm, 2 st i följ, lmb (= 1 lm mitt på sidan), 3 x *i hörnets lmb 3 st + 3 lm + 3 st, 1 lm, i följ. lmb 3 st, 1 lm*, i sista hörnet 3 st + 3 lm + 3 st, 1 lm, slut v med 1 sm i 3:e lm i början av v och byt samtidigt färg.

Varv 4-6: Virka enl. diagrammet.
(piilosilmukka = sm, ketjusilmukka = lm, pylväs = st, kiinteä silmukka = fast maska = fm). 


Svensk text: Brita Svartström


MORMORSRUTA

Nirkkoreuna = Picotkant
Yhden neliön koko … = En ruta mäter 15 x 15 cm

piilosilmukka = smygmaska (sm)
ketjusilmukka = luftmaska (lm)
pylväs = stolpe (st)
kinteä silmukka = fast maska (fm)

Beskrivningens garn Novita 7 Bröder och virknål 4 eller 4½

1. UPPLÄGGNING
Gör en startmaska på virknålen. Virka 6 luftmaskor för uppläggningen. Slut till en ring med 1 smygmaska i den 1:a luftmaskan.

STARTMASKA
Gör en ögla om nålen och dra garnet genom öglan.

LM = LUFTMASKA
Gör ett omslag om nålen och dra genom maskan. Det är lättare att göra omslaget om nålen underifrån.

SM = SMYGMASKA
Stick virknålen i en maska på föregående varv, gör ett omslag om nålen och dra genom båda maskorna.

2. VIRKA FÖRSTA STOLPVARVET
Varv 1: virka 3 luftmaskor, = varvets första stolpe, och därefter 2 stolpar i ringen. Första stolpgruppen är färdig.

ST = STOLPE
1. Gör ett omslag om nålen. Stick virknålen i en maska på föregående varv, gör ett omslag om nålen och dra fram 1 maska.
2. På virknålen ligger nu 3 maskor. Gör ett omslag om nålen och dra genom 2 maskor.
3. På virknålen ligger nu 2 maskor. Gör ett omslag om nålen och dra genom de 2 återstående m.
4. Stolpen är färdig.

TIPS! Låt garnändan i början av arbetet löpa med innanför stolparna så behöver du inte fästa den efteråt.

3. PÅ FÖRSTA VARVET UPPSTÅR DET 4 STOLPGRUPPER
Fortsätt att virka stolpgrupper, mellan stolpgrupperna virkas det 3 luftmaskor. Virka alltså så här: *3 luftmaskor, 3 stolpar*. Upprepa *-* ytterligare 2 gånger varefter det finns 4 stolpgrupper i ringen. Avsluta med att virka 3 luftmaskor. Ta av garnet, byt färg och slut varvet med 1 smygmaska i 3:e lm i början av varvet.

4. VIRKA ANDRA VARVET
Varv 2: Virka 4 luftmaskor. Virka sedan mellan stolpgrupparna på första varvet dvs i rutans hörn två stolpgrupper så här: *3 stolpar + 3 luftmaskor + 3 stolpar, 1 luftmaska*, upprepa *-* ytterligare 2 gånger. Virka i den sista luftmaskbågen 3 stolpar + 3 luftmaskor + 2 stolpar. Slut varvet med 1 smygmaska i 3:e luftmaskan i början av varvet och byt samtidigt färg.

5. VIRKA TREDJE VARVET
Varv 3: Virka 3 luftmaskor, = varvets 1:a stolpe, och därefter genast 2 stolpar i följande luftmaskbåge (= 1 lm mitt på sidan), 1 luftmaska, *virka i hörnets luftmaskbåge 3 stolpar + 3 luftmaskor + 3 stolpar, 1 luftmaska, 3 stolpar i luftmaskbågen mitt på sidan, 1 luftmaska*. Upprepa *-* ytterligare 2 gånger. Virka i det sista hörnet 3 stolpar + 3 luftmaskor + 3 stolpar, 1 luftmaska. Slut v med 1 smygmaska lika som de föregående varven och byt samtidigt färg.

6. VARVEN 4 OCH 5
Virka enligt diagrammet.

7. VIRKA AVSLUTNINGSVARVET
På avslutningsvarvet dvs på varv 5 virkas 1 fast maska i varje maska och i hörnen 4 fasta maskor. Ta båda maskbågarna på nålen så blir kanten snygg.

FM = FAST MASKA
1. Stick virknålen i en maska för föregående varv.
2. Gör ett omslag om nålen och dra upp en maska.
3. Gör åter ett omslag om nålen.
4. Dra garnet genom båda maskorna på nålen.

Lägg ihop rutorna till ett lapptäcke!

Virka för täcket 24 rutor enligt ruta 1 och 24 rutor enligt ruta 2.
Täcket består av 48 rutor: 6 rutor på bredden och 8 rutor på höjden.
Om du virkar en mindre babyfilt behövs det 4 rutor på bredden och 6 rutor på höjden.

SÅ HÄR LYCKAS DU
Det färdiga täcket är 90 x 120 cm, babytäcket 60 x 90 cm.
Garnåtgång: Novita 7 Bröder: 400 g naturvitt (010), 200 g fuchsia (553), 200 g orange (278), 150 g rött (549).
Virknål: Novita nr 4 eller 4½ beroende på handlag. För den avslutande kanten ett halvt nummer finare nål.

Virka rutorna
RUTA 1
Virka rutorna enligt basmönstret eller enligt diagrammet: varv 1 med fuchsia, varv 2 med orange, varv 3 med rött, varv 4 med vitt, varv 5 med orange och varv 6 med vitt. Rutan har alltså 6 varv.

RUTA 2
Virka rutorna enligt basmönstret eller enligt diagrammet: varv 1 med fuchsia, varv 2 med orange, varv 3 med rött, varv 4 med vitt, varv 5 med fuchsia och varv 6 med vitt. Rutan har alltså 6 varv.


Avsluta med en stadig kant
Ånga lätt upp rutorna. Sy ihop de olikfärgade rutorna med vitt garn, turvis ruta 1 och 2 så här: lägg rutorna på bordet med avigsidan uppåt och sy ihop maska för maska eller virka ihop med fasta maskor i varje maska. Ta på virknålen enligt bilden den främre maskbågen på varje maska. Du kan även ta båda maskbågarna på nålen varvid hopvirkningen ser något annorlunda ut. Fäst alla garnändor. Ånga lått upp täcket eller spänn ut det enligt de givna måtten på ett jämnt underlag, fukta lätt och låt torka.

När alla rutor är hopfogade, virkas den avslutande kanten. Virka med vitt garn och en finare virknål först 1 v fasta maskor och slut varvet med 1 smygmaska. Virka därefter picotkanten så här: 4 luftmaskor, 1 smygmaska i den 2:a luftmaskan, 2 fasta maskor i täckets kant, *3 luftmaskor, 1 smygmaska i den 1:a luftmaskan, 2 fasta maskor i täckets kant*, upprepa *-* runt hela täcket. Ånga lått upp täcket eller spänn ut det enligt de givna måtten på ett jämnt underlag, fukta lätt och låt torka.

Suunnittelija
Minna Metsänen

Ohjetiedustelut
Novita
040 178 2266
ma ja ke 10-14

Lankatiedustelut
Novita
(05) 7443335
ma-pe 9-16 tai
Novita LankaDeli
(040) 178 2282
ma-pe 10-18

Tutustu ohjeessa käytettyyn lankaan