N O V I T A . F I 
Kaikki Novitan julkaisemat neulemallit vuodesta 2004-2014 (Novita Kesä 2014 -lehteen saakka). 

N O V I T A K N I T S . C O M 
Uusimmat neuleohjeet, myös suosittujen Sukka- ja Lapaslehtien neuleohjeet.

Ajankohtaiset värikartat:
Kevät/Kesä 2015


N E U L E O H J E H A K U     I    N Ä I N   N E U L O T   V I L L A S U K A N     I       O P A S T U S K U V A T

V Ä R I K A R T A T     I      V E R K K O K A U P P A      I      L A N K A D E L I     I     M Y Y M Ä L Ä T

Uusimmat neuleohjeet